Jak wyjśnia Paweł Poszytek, kompetencje 4.0 obejmą kompetencje cyfrowe, kompetencje społeczne w wymiarze komunikacyjnym i współpracy, w wymiarze reagowania na trudne sytuacje i stres, czyli to, czego doświadczaliśmy w czasie pandemii. Będą to również kompetencje kognitywne, czyli interdyscyplinarność, myślenie kreatywne.

Dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus w Polsce podkreśla, że ważne również będą kompetencje przywódcze i menedżerskie – tak naprawdę każdy będzie ich potrzebował.

Wyzwanie polega na tym, że system edukacji, czy to w Polsce, czy na świecie, nie mówi jeszcze tym językiem. Zatem głównie zadanie polega na tym, aby połączyć te dwa światy – dodaje.

Reklama