W ramach „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości” od lat DGP nagradza ważne postaci polskiego biznesu. W tym roku na wybór laureatów wpływ miała pandemia. Łącznie przyznane zostały trzy nagrody główne oraz trzy wyróżnienia, w tym jedno specjalne.

Nagrody główne przypadły:

Bankowi Gospodarstwa Krajowego

- „za zapewnienie efektywnej i wszechstronnej infrastruktury, wspierającej polskich przedsiębiorców i sektor finansowy”.

Nagrodę odebrała prezes zarządu Banku Beata Daszyńska-Muzyczka.

Paweł Szałamacha, Fot. Ireneusz Rek

Paweł Szałamacha, Fot. Ireneusz Rek

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Narodowemu Bankowi Polskiemu

- „za niezwykle szybkie i sprawne zapewnienie płynności całej polskiej gospodarce – na niespotykaną nigdy wcześniej skalę”.

Nagrodę odebrał członek zarządu Banku Paweł Szałamacha.

Paweł Borys, prezes PFR fot. Ireneusz Rek

Paweł Borys, prezes PFR fot. Ireneusz Rek

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Polskiemu Funduszowi Rozwoju

„za współtworzenie systemu pomocy dla polskiego biznesu oraz oparcie go na zaufaniu, za bardzo sprawną i skuteczną realizację gigantycznego programu pomocowego”.

Nagrodę odebrał prezes zarządu Funduszu Paweł Borys.

Gertruda Uścińska, prezes ZUS, fot. Ireneusz Rek

Gertruda Uścińska, prezes ZUS, fot. Ireneusz Rek

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Wyróżnienie specjalne przyznane zostało Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

- „za wyjątkowo sprawną obsługę milionów wniosków pracodawców o zwolnienie ze składek i wypłatę świadczenia postojowego oraz zasiłku opiekuńczego pracownikom, którzy ze względu na epidemię musieli pozostawać w domu”.

Nagrodę odebrała prezes prof. Gertruda Uścińska.

Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP, fot. Ireneusz Rek

Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP, fot. Ireneusz Rek

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Wyróżnieni zostali także przedstawiciele polskich przedsiębiorców, którzy:

- „potrafili jasno artykułować swoje potrzeby, korzystać z oferowanych im szans i wykazali po raz kolejny, że są podstawą siły polskiej gospodarki”.

Nagrody odebrali prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak oraz przewodnicząca Rady Federacji Przedsiębiorców Polskich – a jednocześnie prezes BGK – Beata Daszyńska -Muzyczka.