Trzeba je rozumieć już nie tylko metaforycznie, ale bardzo dosłownie. Mamy obecnie dwa poważne problemy do przezwyciężenia: epidemię koronawirusa oraz musimy walczyć o polską przedsiębiorczość i ocalenie gospodarki – mówi red. nacz DGP, Krzysztof Jedlak.

Musimy teraz wszyscy skupić się na tym, by ocalić przed zapaścią gospodarkę „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości” jest okazją dla ludzi biznesu, ekonomistów i decydentów, by zastanowić się jakie działania podjąć, żeby powstał sensowny plan minimalizujący straty.

Niestety, możemy się obudzić w świecie z bankrutującymi firmami, w świecie biedy. To jest wyzwanie: Co zrobić, by te straty były jak najmniejsze. Wszyscy jesteśmy w tej samej łódce, mali i duzi. Zagrożeni są wszyscy pracownicy i pracodawcy.