Tylko 30 proc. polskiego eksportu towarów i usług należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
W Polsce działa ponad 2 mln przedsiębiorstw. 99,8 proc. z nich to firmy tworzące sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), czyli takich, które zatrudniają mniej niż 250 osób. Ale choć ich eksport systematycznie rośnie, to ich udział w całej sprzedaży towarów i usług na rynkach zagranicznych jest stosunkowo mały. Według szacunków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości opartych na danych GUS, w 2016 r. wyniósł tylko 30 proc.

Wysokie koszty wejścia