Wzrost płacy minimalnej odczują przedsiębiorcy korzystający z ulgi przewidzianej dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Dla osób od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności wzrośnie opłata wnoszona na rzecz ZUS. Po zmianach kwoty te będą wynosić:

1272,60 zł (1290,00 zł) minimalna podstawa wymiaru preferencyjnych składek na ZUS dla początkujących przedsiębiorców, na pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej, a także dla korzystających z Małego ZUS Plus; jest to 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (poprzednio: 1080 zł)

402,65 zł (408,16 zł) – łączna kwota preferencyjnych składek, razem z dobrowolną składką chorobową (poprzednio: 341,72 zł)

4242 zł (4300 zł) – minimalna podstawa wymiaru składek:

  • dla osób z dobrowolnym ZUS (poprzednio: 3600 zł)
  • z tytułu zlecenia, gdy płatność określono inaczej niż kwotowo, np. w stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie (poprzednio: 3600 zł)
Oprac. Mateusz Rzemek