27 stycznia, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomi aplikację elektronicznego dziennika budowy (EDB). Jego prowadzenie będzie konieczne w przypadku robót budowlanych, przy których jest wymagane ustanowienie kierownika budowy.

Ustanowienie kierownika budowy jest wymagane w przypadku robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę. Dotyczy to także rozbiórek objętych taką decyzją. Jak również robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy lub pozwoleniem na wznowienie robót oraz w przypadku niektórych robót budowlanych wymagających zgłoszenia (art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane; t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
W aplikacji EDB można będzie zrobić wszystko, co jest związane z prowadzeniem dziennika budowy. Można wystąpić z wnioskiem o wydanie dziennika. „Odebrać” dziennik, a następnie powierzyć obowiązki kierownikowi budowy. Ten, podobnie jak było przy dzienniku papierowym, musi dokonywać wpisów dokumentujących kolejne etapy inwestycji. GUNB podkreśla, że zaletą aplikacji jest możliwość filtrowania i wyszukiwania wpisów według różnych parametrów, łatwe ich edytowanie i korekta.
Aplikacja EDB w wersji na komputer jest na stronie internetowej GUNB. Z Google Play i Apple Store można ściągnąć wersję na smartfony. Program jest darmowy. Wniosek o EDB składa inwestor. Podaje swój adres e-mailowy, na który dostanie dane, dzięki którym będzie miał dostęp do dziennika. W systemie EDB inwestor wskazuje typ podstawy prawnej do wykonywania robót.
– Ten wybór determinuje, jaki organ zostanie mu wskazany do wyboru w kolejnym kroku. Dzięki temu rozwiązaniu wniosek o wydanie dziennika trafia zawsze do właściwego organu. Wydanie dziennika budowy w postaci elektronicznej polega na zapewnieniu inwestorowi dostępu w systemie EDB – instruuje GUNB.
Po otrzymaniu dziennika inwestor może dodać inne osoby (kierownika budowy, projektanta), które będą miały dostęp do EDB. Aplikacja pozwala też pozbawić dostępów, ale tego już nie można zrobić „od ręki”. Każdy z uczestników procesu budowlanego ma jeszcze 14 dni od momentu zwolnienia z funkcji na uzupełnienie wpisów.
Żeby korzystać z dziennika, trzeba będzie się uwierzytelnić przez profil zaufany, e-Dowód lub bankowość elektroniczną. Musi to zrobić każda osoba, które chce mieć dostęp do EDB, czyli inwestor, kierownik budowy czy projektant. Od złożenia wniosku dziennik powinien zostać wydany w ciągu trzech dni.
Zamknięcie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej będzie polegało na nadaniu mu w systemie EDB statusu „zamknięty”. Robi to kierownik budowy jednym kliknięciem po zakończeniu wszystkich prac budowlanych bądź rozbiórkowych. ©℗