Ustanowienie kierownika budowy jest wymagane w przypadku robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę. Dotyczy to także rozbiórek objętych taką decyzją. Jak również robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy lub pozwoleniem na wznowienie robót oraz w przypadku niektórych robót budowlanych wymagających zgłoszenia (art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane; t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
W aplikacji EDB można będzie zrobić wszystko, co jest związane z prowadzeniem dziennika budowy. Można wystąpić z wnioskiem o wydanie dziennika. „Odebrać” dziennik, a następnie powierzyć obowiązki kierownikowi budowy. Ten, podobnie jak było przy dzienniku papierowym, musi dokonywać wpisów dokumentujących kolejne etapy inwestycji. GUNB podkreśla, że zaletą aplikacji jest możliwość filtrowania i wyszukiwania wpisów według różnych parametrów, łatwe ich edytowanie i korekta.