Umorzenie udziałów w spółce z o.o. może być przymusowe. Do jego przeprowadzenia konieczne jest podjęcie uchwały przez wspólników. Nie jest wymagana zgoda konkretnego wspólnika, którego ma ono dotyczyć. Inaczej jest w przypadku przeprowadzania umorzenia dobrowolnego, które jest realizowane w porozumieniu z konkretnym wspólnikiem. Istnieje jeszcze automatyczne umorzenie udziałów. Umowa spółki stanowi wtedy, że udziały ulegają umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia - bez powzięcia uchwały wspólników. Automatyzm polega na tym, że udziały przestają istnieć od razu po wystąpieniu zdarzenia wskazanego w umowie spółki. Następnie zarząd musi powziąć uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, chyba że umorzenie udziałów nastąpiło z czystego zysku.
Każde umorzenie jest następstwem porozumienia między wspólnikami a spółką wyrażonego w jej umowie. Zwrócono na to uwagę w wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 2 października 2019 r. (sygn. akt I AGa 65/19). Jak podkreślono, wspólnik przystępujący do spółki akceptuje określoną treść jej umowy. Jeżeli przewiduje ona umorzenie przymusowe lub automatyczne, wspólnik godzi się na to, że po spełnieniu określonych warunków może zostać umorzony również jego udział.