Zmianie ma ulec treść przede wszystkim ustawy o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1608) oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119). Ministerstwo przyznaje, że obowiązujące od początku 2021 r. przepisy wprowadzające opłaty cukrową i od małpek powodują w praktyce problemy i nie są jasne dla przedsiębiorców. Potrzeba nowelizacji, jak pisze MF, wynika z doświadczeń Krajowej Administracji Skarbowej i treści zgłaszanych przez firmy wniosków o interpretacje indywidualne.
Zasadniczą zmianą w systemie opłaty od napojów z dodatkiem cukru, kofeiny lub tauryny będzie przeniesienie obowiązku uiszczania opłaty na producentów, importerów oraz podmioty nabywające te napoje wewnątrzwspólnotowo. Obecnie tym obowiązkiem są obciążone podmioty sprzedające napoje do punktów sprzedaży detalicznej, a producenci i importerzy tylko wtedy, gdy sami prowadzą sprzedaż detaliczną. Zobowiązanie do wnoszenia opłaty podmiotów z samego początku łańcucha dostaw ma ułatwić kontrolę organom skarbowym, a dodatkowo jest uzasadniane tym, że to producent odpowiada za skład napojów.