dr Bartosz Draniewicz, radca prawny
To świadczenie będzie przysługiwało nadodrzańskim przedsiębiorcom na mocy uchwalonej w ubiegłym tygodniu przez Sejm ustawy z 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze. Obecnie czeka ona na podpis prezydenta. Ma wejść w życie z mocą od 1 sierpnia 2022 r.
Poszkodowani przedsiębiorcy, aby otrzymać jednorazowe wsparcie, będą musieli być płatnikami składek, w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1009; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1265), niebędącymi jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym.