Firmy ze strefy przygranicznej objętej zakazem przebywania otrzymają dodatkowe wsparcie. Rada Ministrów będzie mogła powierzyć Polskiemu Funduszowi Rozwoju realizację rządowego programu udzielania tym przedsiębiorcom bezzwrotnej pomocy finansowej. To jedna z poprawek wprowadzona do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (tzw. tarcza prawna), nad którą pracował Sejm.

– Proponowana poprawka wprowadzi rozwiązania korzystne dla przedsiębiorców dotkniętych stanem wyjątkowym i czasowym zakazem przebywania w strefie przygranicznej. Chodzi o wprowadzenie schematu wsparcia, który umożliwi im otrzymywanie rekompensaty za ten okres. Ponieważ jest to program pomocy dla firm, musieliśmy go skonsultować z Komisją Europejską, jesteśmy w finalnej fazie rozmów, Komisja jest za przyjęciem tego rozwiązania. Propozycja polega na wprowadzeniu podstawy prawnej, aby program mógł zostać uruchomiony – tłumaczyła Łucja Sromecka, dyrektor departamentu rozwoju inwestycji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, w trakcie prac nad ustawą.
– To poprawka na rzecz tysięcy przedsiębiorców bardzo oczekiwana społecznie – wskazywał Bartłomiej Wróblewski, przewodniczący komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji.
3,1 mln przedsiębiorców może skorzystać z tarczy prawnej
Jednak opozycja i przedstawiciele Biura Legislacyjnego Sejmu mieli wątpliwości, czy nie wykracza ona poza zakres przedłożonego projektu.
– Poprawka zmierza do nowelizacji ustawy o systemie instytucji rozwoju, która nie była objęta pierwszym czytaniem. Trzeba byłoby dokonać interpretacji, czy tego typu zmiana mieści się w zakresie przedłożenia i jest tylko pogłębieniem proponowanej ustawy. Pomimo tego, że poprawka zmierza do pomocy przedsiębiorcom, to dotyczy ona Polskiego Funduszu Rozwoju i właściwych wojewodów, w naszej ocenie nie jest uproszczeniem procedur administracyjnych – wskazywali przedstawiciele biura.
Z tymi zastrzeżeniami zgodzili się reprezentanci rządu, ale nie zmieniło to ich stanowiska.
– Można mieć wątpliwości, ale osobiście znam przedsiębiorców, którzy czekają na to rozwiązanie, dlatego ważne jest szybkie uruchomienie wsparcia dla tych ludzi – przekonywała Łucja Sromecka.
– Czy dopiero teraz rząd dowiedział się, że wsparcie dla tych firm jest potrzebne? Można było to rozwiązać poprawnie, a nie metodą bandyterki legislacyjnej – stwierdziła Maria Janyska, posłanka KO.
Poprawka zyskała jednak poparcie Sejmu, podobnie jak cała ustawa. Przyjęty przez posłów dokument zmienia ponad 40 ustaw i jego głównym celem jest ograniczenie zbędnych i nadmiernych obciążeń administracyjnych. Przewiduje m.in. wprowadzenie w szeregu postępowań milczącej zgody czy jednoinstancyjności, elektronizację procedur, a także modyfikację instytucji ponaglenia – organ ma pozostawiać bez rozpoznania ponaglenie wniesione przed upływem terminu na rozpatrzenie sprawy.
Zdaniem rządu ustawa wygeneruje oszczędności czasowe i kosztowe po stronie obywateli i przedsiębiorców. Rezultatem będą także szybsze i sprawniejsze procedury administracyjne, co przełoży się również na efektywność pracy administracji publicznej. ©℗
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu