– Proponowana poprawka wprowadzi rozwiązania korzystne dla przedsiębiorców dotkniętych stanem wyjątkowym i czasowym zakazem przebywania w strefie przygranicznej. Chodzi o wprowadzenie schematu wsparcia, który umożliwi im otrzymywanie rekompensaty za ten okres. Ponieważ jest to program pomocy dla firm, musieliśmy go skonsultować z Komisją Europejską, jesteśmy w finalnej fazie rozmów, Komisja jest za przyjęciem tego rozwiązania. Propozycja polega na wprowadzeniu podstawy prawnej, aby program mógł zostać uruchomiony – tłumaczyła Łucja Sromecka, dyrektor departamentu rozwoju inwestycji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, w trakcie prac nad ustawą.
– To poprawka na rzecz tysięcy przedsiębiorców bardzo oczekiwana społecznie – wskazywał Bartłomiej Wróblewski, przewodniczący komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji.