Działalność windykacyjną będą mogły prowadzić wyłącznie podmioty, które uzyskają zezwolenie wydane przez ministra właściwego ds. gospodarki i zostaną wpisane do prowadzonego przez niego Centralnego Rejestru Przedsiębiorstw Windykacyjnych i Windykatorów. To główne założenie ustawy, nad którą pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt właśnie wpisano do wykazu prac rządu.

O planach MS już w lutym mówił na łamach DGP wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, odpowiedzialny za przygotowanie nowych rozwiązań. – Obecnie działalność windykacyjna nie jest objęta żadną regulacją. Osoby, wobec których jest ona prowadzona, pozbawione są jakichkolwiek możliwości obrony i przeciwdziałania ewentualnej nielegalnej aktywności windykatora – mówił wówczas Warchoł. Dodając, że „w tej chwili w Polsce w obszarze windykacji panuje Dziki Zachód, windykatorzy np. często wchodzą w buty komorników, tymczasem są to prywatne firmy, które nie ponoszą odpowiedzialności”.
Jak czytamy w opisie założeń ustawy, windykatorem będzie mogła być jedynie osoba posiadająca licencję i wpisana do rejestru windykatorów. Wszystkie dokumenty i pisma sporządzane w związku z jego aktywnością będą musiały zawierać informacje o firmie i jej adresie.
Przedsiębiorstwa z branży zyskają obowiązek ewidencjonowania prowadzonych windykacji w formie na bieżąco aktualizowanej listy oraz sporządzania akt windykacyjnych oddzielnie dla każdej osoby zobowiązanej. „Będą one zawierały dokumentuję wszystkich podejmowanych z udziałem osoby zobowiązanej czynności windykacyjnych, doręczonych jej pism, pouczeń i formularzy, złożone przez nią pisma, w tym skargi i zastrzeżenia, wykaz wykonanych połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych oraz wiadomości przesłanych elektronicznie, zestawienie wszystkich dokonanych przez osobę zobowiązaną płatności” – zapowiada MS. Akta windykacyjne będą wydawane niezwłocznie na każde żądanie sądu, prokuratora oraz organów nadzoru.
W lutowym wywiadzie dla DGP wiceminister Warchoł zapowiadał, że działalnością windykacyjną będą mogły zajmować się wyłącznie spółki o kapitale zakładowym w wysokości co najmniej 20 mln zł. O takim wymogu wzmianki w wykazie prac rządu nie ma.
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu