29 lipca weszły w życie przepisy ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1488). Stanowią implementację rozporządzenia ECSP mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa inwestycji poprzez crowdfunding udziałowy czy pożyczkowy. Wiele wymagań - w tym np. konieczność uzyskania zezwolenia od Komisji Nadzoru Finansowego - zostało nałożonych na platformy publikujące zbiórki przedsiębiorców. Jak pan ocenia te zmiany?
Na pewno zabezpieczenie bezpieczeństwa obrotu jest bardzo ważne, a rozumiem, że właśnie taki cel ma wprowadzenie nowych regulacji. Obawiam się jednak, że w przepisach wymieszano nieco rolę i obowiązki uczestników rynku. Chodzi przede wszystkim o odpowiedzialność za prawidłowość sporządzonej dokumentacji oraz proces oferowania. Nie podoba mi się solidarna odpowiedzialność platform oraz przedsiębiorców prowadzących zbiórki.