Moim zdaniem tak. Sam fakt niezłożenia reklamacji nie powoduje, że podmiot korzystający z usług wodnych jest pozbawiony środków prawnych, pozwalających mu na podważanie wysokości opłaty stałej. Taki podmiot ma jeszcze do wyboru inne możliwości:

Reklamacja