Nie. Bank X SA nie jest uprawniony do pobierania wyższych kwot, niż wynika to z prawomocnie zatwierdzonego układu. Samowolne pobieranie sumy pieniężnej oznacza nierespektowanie prawomocnego orzeczenia sądowego oraz utrudnia wykonanie układu w stosunku do pozostałych wierzycieli, co może wiązać się z odpowiedzialnością odszkodowawczą Banku X SA zarówno wobec dłużnika, jak i pozostałych wierzycieli.