Test prywatnego wierzyciela może być jednym ze źródeł wiedzy o dłużniku, który przechodzi restrukturyzację. To niezależny dokument, który przedstawia symulację, jak wyglądać będzie zaspokojenie wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym według propozycji układowych przedstawionych przez dłużnika w porównaniu z sytuacją wierzycieli w razie ewentualnej upadłości owego podmiotu.
Istota dokumentu