Nowa ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1641 ze zm.) obowiązuje od grudnia 2021 r. Utworzony na jej podstawie portal danych przez rok ma działać jednak na podstawie rozporządzenia w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej. Zastąpi je nowy akt wykonawczy w sprawie portalu danych, nad którym właśnie rozpoczął pracę minister cyfryzacji.
„Fundamentalnym efektem wydania rozporządzenia jest zapewnienie bezpłatnego i prostego dostępu do danych, dla każdego użytkownika, bez konieczności logowania i składania wniosków do urzędów” – wynika z uzasadnienia zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych.