Zgłoszenie znaku towarowego UE może być dokonane online. To najszybszy i najtańszy sposób. W zależności od poziomu ogólnej orientacji osoby zgłaszającej znak można skorzystać z: formularza „Easy Filing”, formularza zgłoszenia w pięciu krokach, a także formularza zaawansowanego. Ten pierwszy oferuje nawet pomoc wirtualnego asystenta.
Warto zwrócić uwagę, że istnieje zasada specjalizacji znaków towarowych. Oznacza to, że zwykle ochrona znaku rozciąga się na te towary i usługi, dla których został on zarejestrowany. W zgłoszeniu trzeba więc określić listę towarów i usług, dla których znak będzie chroniony. Wspomniane formularze umożliwiają wyszukiwanie wykazów towarów i usług w ramach zharmonizowanej bazy danych. Zawiera ona m.in. przydatne określenia, które zostały już zaakceptowane przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej z siedzibą w Alicante (EUIPO) oraz urzędy krajowe. Ich użycie w zgłoszeniu znaku spowoduje, że będzie ono mogło być zakwalifikowane do przetwarzania w trybie przyspieszonej procedury „Fast Track”. Można też skorzystać z Kreatora wykazu towarów i usług, który również jest dostępny na stronie internetowej EUIPO.