Przedsiębiorcy oferujący w innych krajach UE swoje wyroby i usługi bardzo często chcą je chronić – np. przed nieuczciwym wykorzystaniem ich marki – uzyskując unijny znak towarowy. Jak można dokonać zgłoszenia mającego na celu rejestrację tego znaku? Autorem tekstu jest Marcin Przybysz adwokat, senior associate w kancelarii Taylor Wessing

Zgłoszenie znaku towarowego UE może być dokonane online. To najszybszy i najtańszy sposób. W zależności od poziomu ogólnej orientacji osoby zgłaszającej znak można skorzystać z: formularza „Easy Filing”, formularza zgłoszenia w pięciu krokach, a także formularza zaawansowanego. Ten pierwszy oferuje nawet pomoc wirtualnego asystenta.
Warto zwrócić uwagę, że istnieje zasada specjalizacji znaków towarowych. Oznacza to, że zwykle ochrona znaku rozciąga się na te towary i usługi, dla których został on zarejestrowany. W zgłoszeniu trzeba więc określić listę towarów i usług, dla których znak będzie chroniony. Wspomniane formularze umożliwiają wyszukiwanie wykazów towarów i usług w ramach zharmonizowanej bazy danych. Zawiera ona m.in. przydatne określenia, które zostały już zaakceptowane przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej z siedzibą w Alicante (EUIPO) oraz urzędy krajowe. Ich użycie w zgłoszeniu znaku spowoduje, że będzie ono mogło być zakwalifikowane do przetwarzania w trybie przyspieszonej procedury „Fast Track”. Można też skorzystać z Kreatora wykazu towarów i usług, który również jest dostępny na stronie internetowej EUIPO.
Przygotowanie wspomnianego wykazu to bardzo ważna część procesu rejestracyjnego, którą trzeba przemyśleć. Wyznacza on bowiem przedmiotowy zakres ochrony. Z jednej strony taki wykaz powinien obejmować wszystkie towary i usługi, które będą oferowane pod daną marką - w tym takie, o które przedsiębiorca może realnie rozszerzyć swoją ofertę w przyszłości. Z drugiej jednak strony zbyt szerokie określenie zakresu towarów i usług może spowodować, że dla części z nich znak nie będzie później wykorzystywany. Powstanie więc ryzyko, że np. konkurencja podejmie działania zmierzające do wygaszenia znaku w zakresie, w jakim nie był używany.
Marcin Przybysz adwokat, senior associate w kancelarii Taylor Wessing / Materialy prasowe
Not. KT