Rzecznika Finansowego powołuje premier, na wniosek ministra finansów.

Z publicznie dostępnych informacji wynika, że Pretkiel jest prezesem Instytutu im. Mikołaja Sienickiego. W przeszłości zasiadał w radzie nadzorczej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu i był członkiem zespołu ekspertów ministra Adama Lipińskiego, w latach 2016–2020 pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego oraz pełnomocnika rządu ds. równego traktowania.

Reklama

Przypomnijmy, że dotychczasowy Rzecznik Finansowy prof. Mariusz Golecki złożył rezygnację i został nowym wiceministrem w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.