Nowe wymogi wprowadzi ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych, której projekt pod koniec września rząd skierował do konsultacji społecznych. Akt ten zastąpi obowiązujące przepisy, które pochodzą jeszcze z lat. 50 XX w. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1947) i nie przystają do współczesnych realiów. Jednym z założeń jest ściślejszy nadzór nad branżą pogrzebową, dziś traktowaną przez prawo jak każda inna działalność gospodarcza. Jak podkreślał w rozmowie z DGP odpowiedzialny za projekt Wojciech Labuda, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci, chodzi m.in. o kwestie sanitarne, a także o ograniczenie szarej strefy.
Obowiązkowy wpis