Pomoc jest adresowana do przedsiębiorców, którzy – według stanu na 30 września 2020 r. – prowadzili przeważającą działalność oznaczoną kodami PKD: 47.11.Z (sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych) lub 47.19.Z (pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach).
Warunkiem przyznania pomocy jest wykazanie, że przychód z działalności gospodarczej w listopadzie i grudniu 2020 r., styczniu, lutym albo marcu 2021 r. był niższy o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r. Oprócz oświadczeń w sprawie prowadzenia odpowiedniej działalności i niższego przychodu firma będzie musiała też zapewnić, że posiada zaświadczenie od dyrektora placówki oświatowej, iż była związana umową najmu powierzchni przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów.