Wiceszef MRPiT Marek Niedużak zapowiedział natomiast, że w ciągu jednego‒dwóch miesięcy resort opublikuje rejestr praktyk płatniczych największych przedsiębiorstw, które działają na naszym rynku.
– Właśnie wydałem pierwsze cztery decyzje. Dwie zakończone nałożeniem kar na spółki i dwie, gdzie pomimo stwierdzenia zatorów płatniczych odstąpiliśmy od nałożenia sankcji finansowych wobec spełnienia ustawowych warunków obligatoryjnego odstąpienia od nałożenia kary – ogłosił prezes UOKiK podczas spotkania z mediami. Jak przypomniał, odstępuje od wymierzenia kary, jeśli przedsiębiorca generujący zatory sam jest ofiarą opóźnień w płatnościach na kwotę wyższą niż suma jego zobowiązań. Kary od UOKiK dostały dwie firmy, które zajmują się transportem towarów – HAVI Logistics (426 tys. zł przy zaległościach na kwotę ponad 155 mln zł) i Locotranssped (44 tys. zł za zaległości na 24,5 mln zł). Podmioty te mogą zwrócić się do prezesa urzędu o ponowne rozpatrzenie sprawy lub złożyć skargę do WSA w Warszawie.