osoba, która faktycznie włada rzeczą za kogoś innego.