Narodowe Siły Rezerwowe – formacja wspierająca armię, składająca się z żołnierzy rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe. Służba w Narodowych Siłach Rezerwowych jest dobrowolna i następuje po zawarciu kontraktu z wojskowym komendantem uzupełnień, który w następnej kolejności kieruje żołnierza rezerwy do dowódcy jednostki wojskowej, w której ma być nadany przydział kryzysowy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 rok, nr 161, poz. 1278)

JM