statystyki

Podatki

odsetki

wróć do działu: Podatki »

odsetki

odsetkiźródło: ShutterStock

Są to kwoty pieniężne od cudzego kapitału. Odsetki płaci się, gdy korzystamy z nie swoich pieniędzy lub jako karę za korzystanie z cudzych pieniędzy, tzw. odsetki karne. Odsetki mogą być ustawowe lub podatkowe, których stawka w danym okresie jest określona przepisami prawa. Mogą być także określone w umowie przez strony, które zawarły umowę, tzw. odsetki umowne. Odsetki stanowią formę odszkodowania za możliwość korzystania z cudzych pieniędzy. Jeśli dobrowolnie udostępnimy pieniądze, np. składając je do banku, otrzymujemy odsetki bankowe. W tym przypadku z naszych pieniędzy korzysta bank za naszą zgodą, a w umowie, którą zawieramy z bankiem, określone są kwoty należnych nam odsetek. Odsetki stanowią procent określonej sumy.

Stawka

Okres obowiązywania

8,00%

od 9 października 2014

10,00%

od 4 lipca 2013

10,50%

od 6 czerwca 2013

11,00%

od 9 maja 2013

11,50%

od 7 marca 2013

12,50%

od 7 lutego 2013

13,00%

od 10 stycznia 2013

13,50%

od 6 grudnia 2012

14,00%

od 8 listopada 2012

14,50%

od 10 maja 2012 

14,00%

od 9 czerwca 2011

13,50 %

od 12 maja 2011

13,00 %

od 6 kwietnia 2011

12,50 %

od 20 stycznia 2011

12 %

od 9 listopada 2010

W przypadku płaconych podatków mamy do czynienia z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych. Odsetki za zwłokę nalicza się też od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek oraz w przypadku nienależnie otrzymanej nadpłaty podatku. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku.

Bogdan Świąder

Prawo dla specjalisty