Gdy ustawa nie rozróżnia, nie do nas należy rozróżnianie.