WARTO ZAPAMIĘTAĆ
W Polsce farmaceutą określa się osobę, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku farmacja wyższej uczelni (Akademii Medycznej) i odbyła półroczny staż wliczony w studia lub też roczny staż po ich ukończeniu. Przepisy te są zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej. Kierownikiem apteki może zostać farmaceuta mający co najmniej 5 lat stażu w aptece lub ukończoną trzyletnią specjalizację. Osoby z 5-letnim stażem nie muszą mieć stosownej specjalizacji.

Jest to osoba zajmująca się zawodowo dziedziną farmacji. Farmaceuci to wysoko wykwalifikowani specjaliści, zajmujący się ochroną zdrowia publicznego, wykonujący czynności mające zapewnić optymalny stan zdrowotny pacjentów. Najczęstszą z nich jest przyjęcie od lekarza pisemnego polecenia wydania leku w formie recepty lekarskiej i zrealizowanie go. Farmaceuci często są także właścicielami aptek, choć zgodnie z polskim prawem placówkę taką prowadzić może każdy obywatel, jeśli zatrudni w niej kierownika z odpowiednimi kwalifikacjami.

Prawo wykonywania zawodu aptekarza jest wydawane przez Samorząd Aptekarski, którego członkami są wszyscy farmaceuci. Uprawnienia samorządu obejmują także sądownictwo dyscyplinarne i opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących farmacji. Obywatel, który ukończył stosowne studia w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej, może otrzymać prawo wykonywania zawodu, pod warunkiem że zna język polski w niezbędnym do tego zakresie.

Tomasz Pietryga

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2004 r., nr 53, poz. 533 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz.U. nr 187, poz. 1565).