Opłata recyklingowa – obowiązkowa opłata na utylizację niektórych produktów, np. samochodów i toreb foliowych. Została wprowadzona w styczniu 2005 roku w związku z wielkim napływem tzw. wraków z UE. Obecnie wliczona jest w cenę nowego auta. W roku 2009 obłożono nią darmowe torby rozdawane w sklepach, maksymalna jej wysokość wynosi 40 gr. za sztukę.

Podstawa:
Dz. U. z 2005r. Nr 25, poz. 202 wraz z późń. zm.