organizm, do którego wprowadzane jest DNA

Podstawa prawna
Art. 3. ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (tj. Dz.U. z 2007 r. nr 36 poz. 233 z poźn. zm.)