Z 30 kwietnia na 30 listopada br. ma zostać przełożony termin obowiązujący wójtów, burmistrzów, prezydentów miast na sporządzenie analizy gospodarki odpadami komunalnymi za ubiegły rok. Takie rozwiązanie przewiduje nowy projekt specustawy koronawirusowej, do którego dotarł DGP.
Wydłużone mają też zostać terminy na złożenie sprawozdań z gospodarki odpadami. W przypadku podmiotów odbierających nieczystości prowadzących PSZOK-i ma to być 31 sierpnia br. Wójt, burmistrz, prezydent miasta będą mieli czas do 31 października, a marszałek województwa do 31 grudnia 2020 r.
Reklama
Projekt zmienia też terminy dotyczące obowiązkowej segregacji śmieci. Gminy miały przygotować uchwały w tej sprawie do 6 września tego roku. Zgodnie z projektem miałyby na to czas do 31 grudnia br. Przypomnijmy, że docelowo segregacja ma być obowiązkowa, a za niedzielenie śmieci na frakcje grozi sankcja w wysokości od dwukrotności do czterokrotności stawki podstawowej.
Projekt zakłada, że do końca roku samorządy będą mogły też utrzymać dotychczasowe stawki za śmieci odbierane z domków letniskowych i opłaty za odbiór pojemników z nieruchomości niezamieszkanych, czyli m.in. z firm i instytucji. Dla części gmin, które obejmują swoim systemem nieruchomości niezamieszkane, to dobra wiadomość, bo stawki maksymalne w ustawie i samorządowcy, i przedstawiciele branży odpadowej zgodnie uznają za zaniżone. Część gmin zdążyła już jednak wprowadzić nowe stawki w gospodarce odpadami, a nawet zmienić metodę obliczania opłaty śmieciowej.