TEMAT: Sprawozdania finansowe za 2020 rok
PROBLEM: Nieprawidłowości z powodu niedostatecznych informacji od od klienta