Piotr Szymaniak: komornicy

30 maja 2018 r.

Zaproponujemy dalsze zmiany w przepisach, które mogą wpłynąć na efektywność egzekucji