Leszek Jaworski: prawo pracy

30 kwietnia 2009 r.

Obowiązek przestrzegania przez pracownika czasu pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego

27 listopada 2008 r.

Stosunek pracy na podstawie mianowania w orzecznictwie Sądu Najwyższego