Marcin Nagórek: Wszystkie

11 stycznia 2020 r.

Dłużnik ZUS sam powinien zadbać o wykreślenie hipoteki

2 stycznia 2020 r.

Kiedy prokurent może odpowiadać karnie za nieprawidłowe potrącenie

2 stycznia 2020 r.

Co weźmie pod uwagę inspektor pracy, nakładając grzywnę na pracodawcę

10 grudnia 2019 r.

Jeżeli uczestnik licytacji nie wpłacił ceny w terminie, traci rękojmię

10 grudnia 2019 r.

Sąd może usunąć hipotekę przymusową z nieruchomości nabytej przez zasiedzenie