Marcin Nagórek: nieruchomości

18 sierpnia 2019 r.

Korzystający ze służebności gruntowej musi zwrócić koszty

12 czerwca 2019 r.

Nieruchomość nieruchomości nierówna. Do najmu nie zawsze trzeba uchwały radnych

1 kwietnia 2019 r.

Kara za brak pozwolenia na użytkowanie pensjonatu nie zależy od motywów działania

13 stycznia 2019 r.

Nie można potrącić wierzytelności z tytułu dzierżawy z roszczeniem o zwrot nakładów

11 listopada 2018 r.

Koszty postępowania rozgraniczającego nieruchomości ponosi nie tylko wnioskodawca