Marcin Nagórek: biznes

17 stycznia 2020 r.

Nie można naliczać kary umownej za dni, gdy towar już był dostarczony

6 sierpnia 2019 r.

Niepodjętej uchwały nie da się zaskarżyć

9 lipca 2019 r.

Za spłacanie tylko jednego wierzyciela grozi odpowiedzialność

25 maja 2019 r.

Przymusowe doprowadzenie w sprawie o wyjawienie majątku jest możliwe

31 marca 2019 r.

Opłaty od interwencji ubocznej można uniknąć, ale nie jest to proste