Marcin Rybicki: świadczenia

26 marca 2014 r.

Podwyższenie świadczeń pielęgnacyjnych: Pierwsze czytanie projektu ustawy już na kolejnym posiedzeniu