To efekt pierwszego konkursu mającego na celu zwiększenie innowacyjności w biznesie, rozpisanego w nowej unijnej perspektywie finansowej przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości.

„Bardzo nam potrzeba w naszym województwie przedsiębiorstw, które będą prowadzić badania. Są na to pieniądze europejskie, a także na wdrożenia i wzmacnianie konkurencyjności, tak by efekty prac naukowych wchodziły do produkcji masowej. To ma być proces, który właśnie uruchamiamy” – powiedział marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski.

„W urzędzie marszałkowskim jeszcze w listopadzie powołamy specjalną komórkę, która będzie monitorować powstawanie centrów badawczych, spinać i ułatwiać współpracę przedsiębiorstw z uczelniami. Dzisiaj rozwój regionu ma następować przez badania, innowacje, wdrożenia” – podkreślił Sosnowski.

Na pierwszy konkurs wpłynęło 66 wniosków dotyczących tworzenia podstaw do badań głównie w dziedzinie medycyny, biotechnologii, informatyki oraz energii odnawialnej. Przedsiębiorcy mogli uzyskać dofinasowanie w wysokości nieprzekraczającej 65 proc. wartości zgłoszonych projektów. Przyznano łącznie prawie 54 mln zł dotacji dla 42 firm, w wysokości od kilkudziesięciu tysięcy do 3 mln zł – poinformował dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości Marceli Niezgoda.

Dotację w wysokości 2 mln zł otrzymała spółka Medical Inventi złożona z przedsiębiorców i naukowców, którzy wynaleźli tzw. sztuczną kość, biomateriał o właściwościach zbliżonych do naturalnych kości człowieka.

„Jednym z elementów naszej strategii jest zbudowanie własnego laboratorium badawczo-rozwojowego i na to wydamy uzyskane w tym konkursie pieniądze. Będziemy w nim prowadzili badania nad doskonaleniem sztucznej kości, a także poszukiwaniem nowych produktów i usług, bo mamy ku temu potencjał naukowy” – powiedział prezes spółki Medical Inventi Maciej Maniecki.

„To pierwsza dotacja, którą udało nam się uzyskać, choć spółka istnieje już sześć lat i podejmowała wcześniej inne próby. Potrzebujemy kilkunastu milionów złotych na komercjalizację wynalazku sztucznej kości na rynku krajowym i za granicą. Ta dotacja uwiarygadnia nas i pomoże w rozmowach z partnerami finansowymi” – dodał Maniecki.

Prywatny ośrodek medyczny Lubelskie Centrum Diagnostyczne otrzyma 2,3 mln zł na rozwój i wdrażanie nowych metod leczenia przy użyciu przeciwciał monoklonalnych.

„To nowa dziedzina medycyny, służąca do terapii schorzeń, których trudno znaleźć przyczynę i sposób leczenia, takich jak łuszczyca czy osteoporoza. Dzięki tej dotacji powstanie laboratorium, które będzie prowadziło procesy optymalizacji produkcji przeciwciał monoklonalnych, tworzyło nowe i wskazywało te najbardziej skuteczne” – powiedział Tomasz Blicharski Lubelskiego Centrum Diagnostycznego. „Efekty naszych prac będziemy udostępniać firmom farmaceutycznym i naukowcom, którzy będą je dalej badać bądź wykorzystywać do tworzenia nowych terapii” – dodał.

Spółka reklamowa Cumulus otrzymała 90 tys. zł dotacji na projekt dotyczący badania ruchu gałek ocznych, co ma pomóc lepiej projektować materiały reklamowe.

„Chcemy kupić superczułe kamery i oprogramowanie, które pozwoli bardzo precyzyjnie zbadać, gdzie ludzie kierują wzrok i na jak długo go zatrzymują w danym punkcie. Powstaną dwa mobilne stanowiska do badania reklam, bilbordów, stron internetowych; będziemy mogli je oceniać zarówno u nas, jak i u klientów” – powiedział prezes spółki Jan Matysik.

W listopadzie tego roku Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości planuje rozstrzygnąć następny konkurs dotyczący badań naukowych w przedsiębiorstwach, w którym dotacje wynosić będą około 60 mln zł. (PAP)