W imieniu polskiego rządu dokument podpisał szef MSW Mariusz Błaszczak. Do deklaracji w sprawie "partnerstwa dla mobilności" przystąpiły także Bułgaria, Rumunia, Węgry, Finlandia, Łotwa i Litwa.

"Podpisanie deklaracji to rezultat zwiększonej i przyjaznej współpracy między Białorusią a UE, które są dobrymi sąsiadami i partnerami w ramach programu Partnerstwa Wschodniego" - powiedział unijny komisarz spraw wewnętrznych Dimitris Awramopulos. "Łatwiej nam będzie stawić czoło wspólnym wyzwaniom, jak zarządzanie legalną migracją, zapobieganie nielegalnej imigracji, skuteczna ochrona granic, ochrona uchodźców, a także promowanie pozytywnego wpływu migracji na rozwój" - dodał. Współpraca ma obejmować zwalczanie przemytu ludzi.

Z kolei białoruski minister Ihor Szunewicz oświadczył, że Białoruś jest gotowa aktywnie współpracować z UE zarówno w dziedzinie migracji i mobilności, jak i innych obszarach, gdzie kooperacja może przynieść obopólne korzyści.

Według ministra z pełniącej przewodnictwo w UE Słowacji Roberta Kaliniaka, celem wspólnych działań jest zwiększenie współpracy pomiędzy ekspertami w dziedzinie migracji, spraw azylowych i zarządzania granicami, a także wzmocnienie kontaktów w dziedzinie spraw wewnętrznych. "Dodatkowo jest to krok naprzód w naszych relacjach, który pomoże zbliżyć do siebie obywateli Białorusi i UE" - ocenił Kaliniak, cytowany w komunikacie KE.

Polski minister ocenił, że deklaracja podpisana z Białorusią obok praktycznego ma także polityczny wymiar. "To jest dobry sygnał, który, jak myślę, jest takim pierwszym etapem znormalizowania stosunków z Białorusią, zwłaszcza w kontekście tego, co dzieje się w Rosji i jak Rosja reaguje w świecie. Myślę, że to jest bardzo dobra droga" - powiedział Błaszczak dziennikarzom.

Według danych KE w 2015 r. na Białorusi złożono ponad 752 tysiące wniosków o wizy Schengen, najwięcej tych wniosków przyjmują Polska i Litwa. Białoruś to kraj, którego mieszkańcy otrzymują najwięcej na świecie wiz Schengen w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jednocześnie ma jeden z najniższych odsetków odmów przyznania wiz schengeńskich.

Z danych Eurostatu wynika, że w 2015 r. w UE mieszkało 140 962 obywateli Białorusi, z czego większość w Polsce (80 889).

Z Luksemburga Anna Widzyk (PAP)