Jak zaznaczył przewodniczący komisji Włodzimierz Bernacki (PiS), powołując się na wniosek marszałka Kuchcińskiego, obie strony doszły do porozumienia w sprawie odwołania Lecha Czapli ze stanowiska szefa Kancelarii Sejmu.

"Tym samym pan marszałek uznał, że w związku z tym pan Lech Czapla ustąpi z zajmowanego stanowiska, ale będzie nadal pracownikiem Kancelarii Sejmu" - dodał.

Sprzeciw wobec odwołania obecnego szefa kancelarii zgłosił poseł PO Jarosław Urbaniuk, który argumentował go brakiem obecności na posiedzeniu komisji zarówno przedstawicieli marszałka Kuchcińskiego jak i samego Lecha Czapli.

Ostatecznie komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek - za opowiedziało się 6 posłów, 2 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z regulaminem Sejmu marszałek powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Sejmu, po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

Lech Czapla szefem Kancelarii Sejmu został latem 2010 r. Wcześniej, od października 2009 r., pełnił obowiązki szefa sejmowej kancelarii. W różnych jej biurach Czapla pracuje od 1 grudnia 1980 roku. (PAP)