Wcześniej w niedzielę okupujący posterunek w Erywaniu zwolnili dwóch ostatnich przetrzymywanych zakładników.

20-osobowa grupa mężczyzn, którzy od 17 lipca okupowali jeden z posterunków policji w Erywaniu, domagała się uwolnienia więźniów politycznych, w tym Żirajra Sefiljana - koordynatora opozycyjnej inicjatywy społecznej "Założycielski Parlament"; chciała też ustąpienia prezydenta Serża Sarkisjana.