1,64 miliarda złotych – to kwota, jaką państwo jest gotowe wydać na zwolnienie przedsiębiorców z płacenia składek ZUS przez miesiąc. Czy na horyzoncie są lepsze czasy dla małych firm? Senat bez większych dyskusji przyjął projekt ustawy umożliwiającej tzw. wakacje składkowe. Propozycja czeka na zielone światło, ale już wiadomo, że nie każdy będzie mógł z niej skorzystać.

Senat omawiał ustawę wprowadzającą wakacje składkowe dla przedsiębiorców

W środę podczas posiedzenia plenarnego Senat omawiał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest wprowadzenie tzw. wakacji składkowych, czyli możliwości niepłacenia przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Wcześniej połączone komisje senackie - Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej – rekomendowały przyjęcie ustawy bez poprawek. W czasie obrad plenarnych również nie zostały zgłoszone żadne poprawki do ustawy. Uchwała Senatu dotycząca ustawy ma być głosowana jeszcze na tym posiedzeniu.

Kryteria kwalifikacyjne i warunki korzystania z wakacji składkowych

Aby skorzystać z wakacji przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek do ZUS-u w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc. Z rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, objęci ubezpieczeniem społecznym, którzy zatrudniają do 10 osób (licząc z przedsiębiorcą włącznie) i których przychody roczne nie przekroczyły w ciągu ostatnich dwóch lat 2 mln euro. Z wakacji nie będą mogły korzystać osoby, które prowadzą firmę i wykonują działalność na rzecz poprzedniego pracodawcy. Poza tym wakacje będą wliczane do pomocy de minimis, więc ci, którzy przekroczą limit również nie będą mogli skorzystać z jednomiesięcznej ulgi w opłacaniu składek.

Zgodnie z ustawą, przedsiębiorca będzie mógł zostać zwolniony ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Przy czym, o ile składki na ubezpieczenia społeczne będą refundowane przez budżet państwa, co ma kosztować 1,64 mld zł, to takiej refundacji nie będzie w przypadku funduszów pracy i solidarnościowego.

Zasady i możliwości działania firmy podczas wakacji składkowych

Korzystając z wakacji przedsiębiorca nie będzie musiał zawieszać działalności. Oznacza to, że w danym okresie nadal będzie mógł m.in. uzyskiwać z niej przychody (roczne przychody nie mogą przekroczyć 2 mln euro), czy wystawiać faktury.

Informacja o terminie wejścia w życie ustawy

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ drag/