Posłowie nie zgłosili poprawek w środę w trakcie drugiego czytania rządowego projektu ustawy, która ma umożliwić przedsiębiorcom wzięcie urlopu od płacenia składki ZUS, czyli tzw. wakacje składkowe. Projekt trafi teraz pod głosowanie całego Sejmu.

Propozycje nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

W trakcie środowej debaty nad projektem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman potwierdził, że maksymalny koszt proponowanych rozwiązań to 1,640 mld zł rocznie. Stałoby się tak w wypadku, gdyby z wakacji składkowych skorzystali wszyscy uprawnieni, czyli ok. 1,7 mln przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zatrudniających oprócz siebie do 9 osób i o przychodach do 2 mln euro rocznie.

Warunki i zasady skorzystania z 'wakacji składkowych' dla przedsiębiorców

Wakacje składkowe mają być rozwiązaniem dobrowolnym, dzięki któremu właściciel firmy dostanie możliwość zwolnienia w jednym dowolnym miesiącu roku z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Projektowane rozwiązanie dotyczy wakacji od ubezpieczeń społecznych; nie będzie ono obowiązywać osób, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców, co ma zapobiegać tzw. wypychaniu pracowników na samozatrudnienie.

Zakres uprawnień podczas korzystania z wakacji składkowych

Korzystając z wakacji przedsiębiorca nie będzie musiał zawieszać działalności. Oznacza to, że w danym okresie nadal będzie mógł m.in. uzyskiwać z niej przychody (roczne przychody nie mogą przekroczyć 2 mln euro), czy wystawiać faktury.

Aby skorzystać z wakacji przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek do ZUS-u w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc. (PAP)

wkr/ mmu/