Od 1 grudnia ubiegłego roku - po odwołaniu Pawła Wojtunika - Bejda był pełniącym obowiązki szefa Biura.

Wcześniej, w latach 2006-2009, był zastępcą kierującego CBA.