Prokuratura Okręgowa w Warszawie wskazuje jednak, że zgodnie z artykułem 145 Konstytucji RP, prezydent za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności jedynie przed Trybunałem Stanu.

Przepisy kodeksu postępowania karnego przewidują zaś, że nie wszczyna się postępowania gdy sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych. Dlatego w tej sprawie prokuratorzy odmówili wszczęcia postępowania.