Wczorajsze wybory były pierwszymi w dziejach Arabii Saudyjskiej, w których mogły głosować i kandydować kobiety, uznano je więc za historyczne. Na listach głosujących zarejestrowało się milion 350 tysięcy mężczyzn i około 130 tysięcy kobiet, a na listach kandydatów - 5 tysięcy 938 mężczyzn i 978 kobiet. Decyzję o udziale kobiet w wyborach podjął zmarły w ubiegłym roku król Abdullah. To także on mianował 30 Saudyjek do swojej rady doradczej.

Arabia Saudyjska to monarchia, w której obowiązuje muzułmańskie prawo szariatu. Kobiety mają wyraźnie ograniczoną rolę w społeczeństwie. To jedyne państwo, gdzie kobietom nie wolno prowadzić samochodów.