Uznała, że kontrakt został podpisany z naruszeniem unijnego prawa, bez ogłoszenia przetargu publicznego. Węgry mają teraz 2 miesiące na odpowiedź i wyjaśnienia.