Jego obrońcy po wpłaceniu kaucji chcieli, aby mógł odpowiadać przed sądem z wolnej stopy.

Prokuratorzy zaskarżyli drugi punkt postanowienia sądu pierwszej instancji, który dopuszcza możliwość opuszczenia aresztu przez Dubienieckiego po wpłaceniu 600 tysięcy złotych kaucji.