Posiadacze zezwoleń małego ruchu mogą od dziś przebywać za granicą 90 dni, a nie jak dotychczas - 60. Małym ruchem objęte są tereny przygraniczne zarówno po polskiej, jak i ukraińskiej stronie. Kolejna zmiana polega na tym, że osoby ubiegające się o zezwolenie będą płacić 20 euro za dokument tylko raz - podczas wydania pierwszego zezwolenia. Kolejne będą wydawane za darmo.

Zostanie też zniesiony obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dla posiadaczy zezwoleń. Przekraczający granicę w ramach małego ruchu ubezpieczają się dobrowolnie, lub sami ponoszą koszty związane z leczeniem. Zezwolenia mają też być wydawane szybciej, sprawniej i nie tylko w konsulatach, bowiem nowe przepisy pozwalają na powierzenie wydawania zezwoleń firmom zewnętrznym.

Zmiany to efekt umowy, którą prezydenci Polski i Ukrainy podpisali pod koniec zeszłego roku. Mały ruch na polsko-ukraińskiej granicy został wprowadzony w 2009 roku.