Zdaniem polityka Polskiego Stronnictwa Ludowego, pomoc takim osobom powinna być szersza, niż dotychczas.

"Jeśli mamy do czynienia z ludźmi ratującymi się od śmierci i chroniącymi swoje dzieci, to musimy im pomóc" - oświadczył polityk. Dodał, że powinniśmy określić, czy pomoc dla uchodźców ma trwać 6 czy 9 miesięcy, ale taka pomoc powinna zostać udzielona w większym zakresie, niż jest to teraz proponowane.

Minister Sawicki ocenił, że o dalszych losach imigrantów powinien zadecydować stopień ich asymilacji z polskim społeczeństwem. Zaznaczył, że jeśli będą oni skłonni pracować i asymilować się, to powinniśmy umożliwić im podejmowanie pracy i tworzenie polskiego PKB. W przeciwnym razie powinni zostać odesłani do krajów, z których przyjeżdżają.

W Luksemburgu zakończyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej, poświęcone kryzysowi imigracyjnemu. Nie przyniosło ono przełomu w podejściu do problemu. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini opowiedziała się za obowiązkowym przyjmowaniem uchodźców przez kraje Unii. Sprzeciwiają się temu państwa Europy Środkowo - Wschodniej.