Według planu reorganizacji, wszystkie szkoły mają być przekształcone w szkoły początkowe, podstawowe, progimnazja i gimnazja. Jednak w trakcie prac zgłoszono poprawki do ustawy o oświacie. Poparło je 78 posłów, 4 głosowało przeciw, a 8 posłów wstrzymało się od głosu.

Jeśli prezydent Dalia Grybauskaite nie zawetuje ustawy, to polskie szkoły średnie, którym groziło przekształcenie w progimnazja lub szkoły podstawowe, mają więcej czasu na spełnienie warunków.

W Wilnie o status gimnazjum ubiegają się Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela oraz Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli.